Een ‘toekomstboom’ en 1789 handtekeningen

Vandaag, woensdag 30 mei om 19 uur, overhandigden buurtbewoners van Zurenborg en Groenenhoek de ingezamelde handtekeningen voor onze petitie aan de intendant (1200 handtekeningen ‘on line’ en 589 ingezamelde handtekening met petitielijsten op papier. Ook overhandigden we  ‘een toekomstboom’. En een mooie begeleidende tekst van buurtbewoonster Jelle Van Riet die alles nog even mooi poëtisch samenvat.

In diverse interviews konden we de voorbije dagen lezen dat de intendant, de Stad Antwerpen en de Vlaamse Overheid beloofden rekening te houden met het draagvlak bij burgers voor de diverse projecten en dat men de inspraak ten volle wil respecteren. De intendant noemde buurtbewoners zelfs letterlijk ‘de ervaringsdeskundigen op het terrein”.

Buurtbewoners van Groenenhoek en Zurenborg hopen dan ook dat het district Berchem, de Stad Antwerpen en de Vlaamse Overheid deze belofte ook écht zullen nakomen en rekening houden met dit duidelijk signaal.

Een Toekomstboom.

Omdat we alle bomen in het Toekomstbos, nog maar recent door kinderhanden geplant, willen beschermen tegen kranen en bulldozers.

Omdat het Toekomstbos aangeplant is om samen met die kinderen te groeien. En later weer met andere kinderen, almaar door.

Omdat het Toekomstbos niet enkel gisteren en vandaag maar ook en zelfs vooral morgen onmisbaar is.

Omdat de speeltuin en de hondenweide ter hoogte van de Diksmuide- en Rodekruislaan het vele grijs rondom doen vergeten.

Omdat de filosofie ten grondslag aan de overkapping groen is.

Opdat de ideeën voor de invulling van de ruimte rondom Berchem Station nog verder moge groeien en groener moge kleuren. 

Opdat er op dat kostbare de wijken met elkander verbindende lapje groen geen muren tussen de buren zouden worden gebouwd.

Opdat er rondom Berchem station een groen hart moge blijven kloppen voor al wie er woont en werkt of zomaar voorbij komt.

Advertenties

Buurtpicknick 25 mei

Buren van Groenenhoek & Zurenborg verbroederen op die ene zakdoek groen die zij zo graag willen behouden. 🌳🌳🌳

Bedankt buren en sympathisanten voor jullie engagement Bedankt voor jullie steun. Bedankt voor de fijne gesprekken en de gezellige sfeer!

buurtpicknick 25 mei 2018

Welke wijk kies je om zélf in te wonen?

Een wijk met dit uitzicht? (Foto genomen vanuit de Gitschotellei, ter hoogte van de hoek Dianalaan-Bachuslaan) …. Sinds kort ingesloten door de betonnen blokken van ‘Post X’ aan Berchem Station…

M. Gitschotellei

 

Of een wijk met onderstaande uitzicht? (Foto genomen vanuit de Diksmuidelaan, ter hoogte van het Trammuseum) …. Vandaag nog een oase van groen maar als we de ontwerpplannen volgen dan zien we hier in de toekomst ook op betonnen bouwblokken …

N. Diksmuidelaan IMG_1697

BURENDAG – VRIJDAG 25 MEI – ACTIE ! – BUURTPICKNICK !

Ons streefdoel – 1000 handtekeningen – is al overschreden! Dank aan allen die de petitie ‘Geen muren tussen buren’ hebben ondertekend. Maar … er mogen er altijd nog een paar handtekeningen bijkomen … 💪

VRIJDAGAVOND OM 19 UUR PICKNICKEN DE BUREN VAN ZURENBORG EN GROENENHOEK SAMEN IN HET BOS(JE) DAT WE ZO GRAAG WILLEN BEHOUDEN. OOK ALLE SUPPORTERS ZIJN WELKOM !!!!

Meer info op de Facebookpagina van Geen muren tussen buren. https://www.facebook.com/events/285006908704211/

Mastergebouw politie?

Mastergebouw politie

Post X, ‘Parel aan de Ring’? We zijn ondertussen aan de Borsbeeksebrug in Berchem in ‘blijde verwachting’ van het ‘Mastergebouw Lokale politie Antwerpen’.

10 verdiepingen hoog, 52 meter hoog. De bebouwde oppervlakte van het perceel bedraagt 6.352 vierkante meter en het volume is 216.298 kubieke meter. Ruimte voor 2200 werknemers. 405 parkeerplaatsen voor personeel, plaats voor 184 dienstwagens en 45 extra grote dienstwagens.

Meer info: https://www.agvespa.be/projecten/mastergebouw-politie#

Begrijpen jullie dat we het kleinschalige groene hart en groene oase tussen Borsbeeksebrug en Zurenborgbrug aan de overzijde willen sparen van bebouwing??? Geef ons nog een beetje ademruimte en open ruimte in deze reeds fel bebouwde omgeving.

Teken a.u.b. onze petitie! En kom naar onze ACTIEDAG op Burendag, vrijdag 25 mei tussen 18 en 19 uur. Berchemnaars, Antwerpenaars, wij hebben jullie steun broodnodig!

We voelen ons gesteund

Wij staan gelukkig niet alleen met onze bezwaren bij de ontwerpplannen voor de overkapping Ring Zuid-Oost en de geplande bebouwing op de erkende groenzones naast de Ring.

Zo mochten we o.a. meelezen in het advies van Natuurpunt Antwerpen Stad. We lezen dat ook zij “enthousiast zijn over:

  • de connecterende valleien als middel om de ecologische continuïteit in de ringzone te garanderen.
  • de oplossing voor de moeilijke kwestie van de longitudinale ecologische continuïteit ter hoogte van Berchem Station.
  • de volledige overkapping ter hoogte van Wolvenberg (‘Park Brialmont’), zodat dit natuurgebied ecologisch verbonden wordt met het gedeelte natuurgebied aan de Brilschans”.

MAAR … DAT OOK ZIJ EEN DUIDELIJK AANDACHTSPUNT MEEGEVEN!

“Wij kunnen ons niet vinden in het grotendeels verdwijnen van het Toekomstbos ten voordele van de geplande ontwikkelingsprojecten. Deze groenzone is zowel op sociaal, recreatief als ecologisch niveau (habitat én eco-connectiviteit) van groot belang.”

Website-statistieken

Sinds enkele dagen is onze website ‘online’. De bedoeling is te zorgen voor voldoende achtergrondinformatie en duiding bij onze actie. Zo kan je de uitgebreide tekst van ons advies aan het ontwerpteam Zuidoost volledig raadplegen. Stilaan geraakt de site ook beter bekend en wordt regelmatig bezocht. 8 mei: 135 bezoekers, 9 mei: 48 bezoekers, 10 mei: 37 bezoekers, 11 mei: 37 bezoekers, …

Via deze blog willen we alvast iedereen op de hoogte houden van nieuwtjes over onze actie. We kunnen melden dat we vandaag, 12 mei om 17:45 uur, al 479 handtekeningen ‘online’ hebben ingezameld (en dit op slechts 5 dagen tijd). Die 1000 handtekeningen inzamelen tegen 1 juni moet dus zeker haalbaar zijn !